Office Syndrome โรคภัยไข้เจ็บที่ผู้หญิงพร้อมทั้งชาวออฟฟิศทุกท่านจะต้องพบเจอะเจอ

สภาพโต๊ะทำงานที่เป็นปัจจัยสำคัญ ยิ่งถ้าหากว่าไม่ได้มาตรฐาน มีระดับความสูงจนเกินไป ต่ำจนเกินไป หรือว่ามีการจัดโต๊ะทำงานที่ไม่เรียบร้อย ก่อให้เกิดความไม่สบายในการหยิบจับสิ่งของ ถ้าหากเป็นเช่นนี้นับได้ว่า โต๊ะกับเก้าอี้ทำงานของคุณมิได้ระดับมาตรฐานหรือไม่มีความพอดีอย่างแน่นอน เพราะเช่นนั้น ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานถึงจะยอดเยี่ยมค่ะ

 
และนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่าผู้หญิงที่นั่งทำงานตลอดเวลาภายในออฟฟิศ พร้อมกับไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือขับเคลื่อนร่างกายออกจากโต๊ะทำงานเป็นระยะเวลานาน และนับได้ว่าเป็นภยันตรายที่สามารถมีขึ้นได้แก่ผู้หญิงวัยทำงานทุกท่านนั้น มักจะเป็นโรคภัยที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ Office Syndrome ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคภัยยอดฮิตที่มีขึ้นได้กับกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานทุกท่าน ซึ่งกลุ่มอาการที่เราได้พบเห็นกันบ่อย ๆ นั้น มักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ทำงานภายในออฟฟิศเสียส่วนมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมและอิริยาบถที่ไม่มีความพอดี และในทุก ๆ วันเราจะต้องค้นเจอกับปัญหานี้เรื่อย ๆ ไป จนก่อให้เกิดโรคภัยประเภท Office Syndrome ไปภายในที่สุด สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลเสียในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตาพร่ามัว แสบตา เกิดอาการตะคริวขึ้นตามเนื้อตัว มีอาการปวดศรีษะ รู้สึกเวียนศรีษะขึ้นมาทันทีทันใด ปวดท้องเนื่องจากสภาวะเครียดตึง พร้อมทั้งที่สำคัญคือมีการทานอาหารที่ไม่ตรงเวลา จนก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมานั่นเอง
 
ผู้หญิง
พร้อมกับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกท่านในวัยทำงานจะต้องพบเจอะเจอบ่อย เป็น อาการกล้ามเนื้ออักเสบ รวมไปถึงการปวดเมื่อยตามอวัยวะภายในส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ หลัง ไหล่ บ่า และแขน ยิ่งกว่านั้นผู้หญิงยังคงมีข้อมืออีกด้วย พร้อมกับเนื่องจากคุณผู้หญิงส่วนมากมีการนั่งหรือทำอิริยาบถต่าง ๆ ไม่ถูกต้องเป็นระยะเวลานานต่อวันแล้ว