ผู้หญิง

Office Syndrome โรคภัยร้ายที่แอบแฝง มีขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคน

การทำงานในแต่ละวัน ถ้าหากเป็นการทำงานแบบเต็มรูปแบบ หรือเต็มวัน ผู้หญิงส่วนมากมักจะต้องพบเจอกับสภาวะต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดโรคได้อย่างมากมาย พร้อมทั้งสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนในวัยทำงานจะต้องพบเจอบ่อย เป็น อาการกล้ามเนื้ออักเสบ รวมถึงการปวดเมื่อยตามอวัยวะในส่วนต่าง ๆ เป็นพิเศษ แผ่นหลัง หัวไหล่กับบ่า  ยิ่งกว่านั้นยังคงมีข้อมืออีกด้วย

 
ถึงแม้การทำงานในแต่ละช่วง จะมีการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด พร้อมกับไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร เพราะเนื่องจากคุณผู้หญิงส่วนใหญ่ มีการนั่งหรือทำท่วงท่าต่าง ๆ ไม่ถูกต้องเป็นช่วงเวลานานต่อวันแล้ว อีกทั้งยังรวมไปถึงสภาพโต๊ะทำงานที่เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งถ้าหากโต๊ะทำงานไม่ได้มาตรฐาน มีระดับความสูงจนเกินไป ต่ำจนเกินไป หรือมีการจัดโต๊ะทำงานที่ไม่เป็นระเบียบ ก่อให้เกิดความไม่สบาย ในการหยิบจับสิ่งของ ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ นับได้ว่าโต๊ะและเก้าอี้ทำงานของท่าน ไม่ได้ระดับมาตรฐาน หรือไม่มีความเหมาะสมอย่างแน่นอน ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานถึงจะดีที่สุด ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ เราสามารถเรียนรู้และรับทราบข้อมูล เกี่ยวกับโรคภัยชนิดต่าง ๆ ได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุให้เราทุกคน อาจป้องกันไปได้เสียหมด พร้อมทั้งนี่ก็คือภัยอันตราย ที่สามารถมีขึ้นได้แก่ผู้หญิงวัยทำงานทุกคน ที่ค่อนข้างเป็นโรคภัยที่มีขึ้นในรูปแบบของ Office Syndrome ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคภัยยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้กับกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานทุกท่าน กลุ่มอาการกลุ่มนี้ จะเป็นอาการโดยรวมที่เราได้พบเห็นกันบ่อย พร้อมทั้งมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนมาก ที่ต้องทำงานภายในออฟฟิศเสียส่วนมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมและอิริยาบถที่ไม่มีความเหมาะสม พร้อมทั้งในทุกวันเราจะต้องค้นเจอกับปัญหานี้เรื่อย ๆ ไป จนก่อให้เกิดโรคภัยประเภท Office Syndrome ไปในที่สุด
 
ผู้หญิง
ยิ่งถ้าหากว่าผู้หญิงเป็นพนักงาน ที่จะต้องอยู่ภายในลักษณะเดียวหรือว่าท่าเดียวตลอดเวลา ยิ่งส่งผลร้ายเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้หญิงที่นั่งทำงานตลอดเวลาภายในออฟฟิศ และไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนร่างกาย หรือขับเคลื่อนร่างกายออกจากโต๊ะทำงานเป็นช่วงเวลานาน ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลร้ายในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตาพร่ามัว แสบตา เกิดอาการตะคริวขึ้นตามร่างกาย มีอาการปวดหัว รู้สึกเวียนศีรษะขึ้นมากะทันหัน ปวดท้องเพราะสภาวะเครียดตึง พร้อมกับที่สำคัญคือมีการกินอาหารที่ไม่ตรงเวลา จนก่อให้เกิดโรคภัยอื่น ๆ ตามมานั่นเอง

Related posts