โรคพุ่มพวง หรือ โรคเอสแอลอี ที่ชาวไทยยังไม่รู้จักกันดี

โรคพุ่มพวง คือโรคเอสแอลอี ซึ่งเป็นโรคที่คงจะไม่ค่อยได้ยินกันมาก่อน แต่ถ้าว่าทางการแพทย์ได้ออกมาพูดว่า โรคเอสแอลอี คือโรคที่มีความร้ายแรง เป็นเหตุให้สามารถฆ่าผู้คนจำนวนมากได้เช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันหลากหลายคนก็ไม่รู้ว่ามีโรคนี้ด้วย เป็นเหตุให้ไม่ค่อยพูดถึงกันมาก ซึ่งโรคเอสแอลอี หรือทีเรียกกันว่า โรคลูปัส จัดได้ว่าเป็นโรคที่เรื้อรังอีกแบบหนึ่ง ที่อยู่ในกลุ่มของโรคภูมิคุ้มกันแบบเพี้ยน

 
โรคพุ่มพวง
แต่ทว่าก็ไม่ได้เป็นโรคภัยที่มีความอันตรายรุนแรงอย่างที่เข้าใจกัน โดยโรคเอสแอลอีจะเกิดขึ้นจากผู้ป่วยได้มีการผลิตภูมิคุ้มกันในเลือดที่มีชื่อเรียกว่า แนติบอดี้ ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก  ทำให้เกิดกับปัญหาอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือจะเป็นทางอ้อม คือ ภูมิคุ้มกันข้างในร่างกายจะมีการต่อต้านเกี่ยวข้องเชื้อโรคที่เป็นสิ่งแปลกปลอม อย่างเช่น เชื้อแบคทีเรีย หรือเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดจากภายนอกร่างกาย แต่ถ้าว่ามีการต่อต้านร่างกายได้ด้วยตัวเอง จนเป็นเหตุให้เกิดเป็นการอักเสบที่อวัยวะต่างๆ มากมายที่มีความรุนแรงจนให้ทำลายอวัยวะส่วนอื่น ๆ อย่างเช่น หัวใจ ปอด ตับ พร้อมทั้งระบบประสาท ซึ่งความรุ่นแรงของโรคเอสแอลอี   หรือ โรคพุ่มพวง จะมีความต่างไปในแต่ละคนบางคนก็เป็นไม่รุ่นแรง บางท่านก็เป็นรุ่นแรง 
 
เพราะฉะนั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอสแอลอี  โดยมากจะพบในวัยสาว ๆ จนถึงวัยกลางคน ที่มีอายุภายในระหว่าง 20-50 ปีนั่นเอง โรคพุ่มพวง และนี่ก็ถือได้ว่า โรคพุ่มพวง โรคที่ยังไม่มีผู้คนรู้จักกันดีมากนัก จนคงจะมีความเชื่อได้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มีอันตราย