เหตุการณ์ ความคิด และความรู้ความเข้าใจ ผ่านความรักภายในแบบของท่าน

การให้ความนัยพร้อมกับการให้ความสำคัญผ่านความรัก แต่ละคนย่อมมีความรู้สึกที่แตกต่างกัน ส่งผลทำให้ความรักของแต่ละคนนั้น มีความแตกต่างกันออกไป แต่ทว่าสิ่งเดียวที่ทุกคนสามารถค้นพบได้นั้น คือ ความบริสุทธิ์ใจที่มีให้กันและกัน ซึ่งความจริงใจไม่ใช่จะหมายถึงความรักเพียงอย่างเดียว แต่จะทำเอาเกิดความรัก โดยทุกคนจะเริ่มต้นให้ความจริงใจต่อกัน นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเลือกรักคนใดคนหนึ่ง พร้อมกับจะให้ความจริงใจกับคนนั้นเพียงลำพังเท่านั้น แต่ถ้าว่าความจริงใจที่มีขึ้นนี้ ทุกคนสามารถเริ่มต้นให้มอบให้กันได้เสมอ โดยที่ใช้ความบริสุทธิ์ใจเป็นสื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีงามภายในระยะเวลาต่อไป  เพราะฉะนั้นความรัก มิใช่จะมอบสิ่งนี้เพียงอย่างเดียว แต่ทุกคนควรที่จะมีความจริงใจต่อกันจนทำให้เกิดความรัก พร้อมทั้งความสัมพันธ์ที่สวยงาม ย่อมมีผลให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์อย่างแน่แท้

 
ความรัก
การผันแปรหรือแปรเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตาม ย่อมส่งผลต่อชีวิตของคุณเสมอ เหมือนกันกับ ความรัก ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ตัว แต่ว่าด้วยความดี หรือความชั่ว ย่อมมีผลให้เกิดการไตร่ตรอง พร้อมทั้งสามารถแบ่งแยกสิ่งต่าง ๆ ที่มีขึ้นกับตัวเองได้ บางครั้งความรัก คงจะใช้สติคิด ไตร่ตรอง ถึงขั้นเป็นเหตุให้บางคนคงจะขาดสติกันไปเลย ความหมายพร้อมทั้งการให้ความสำคัญผ่านความรักเนื่องจากความรักที่มีอยู่ ย่อมส่งผลให้จิตใจเป็นตัวกำหนดให้เกิดความรัก รวมถึงสติของทุกคนที่ถูกควบคุม ถ้าทุกคนขาดสติ ยั้งคิดเมื่อไหร่ ความรักที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาตามมาได้เช่นกัน เปรียบเหมือนความรักที่ไม่มีข้อจำกัดนั่นเอง ทำให้มีทั้งโทษและสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเลวร้าย เพราะว่าทุกคนขาดสติ จริง ๆ แล้วทุกคนไม่อาจจะให้คำตอบกับตัวเองได้อย่างแน่นอน