เซ็กส์ องค์ประกอบหนึ่งของความรักใคร่

เซ็กส์ นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่คนทุกคนย่อมที่จะทำความรู้จักมักจี่ และมิใช่เพียงแค่ว่าเซ็กส์จะสร้างแต่ความสำราญความสนุกให้กับบุคคล เพียงแต่บางคราวเซ็กส์ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดผลเสียตามมาสำหรับมนุษย์ด้วย ฉะนั้นแล้ว การจัดการจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะสามารถระงับผลร้ายที่เกิดขึ้นจากเซ็กส์ได้
 
เซ็กส์ องค์ประกอบหนึ่งของความรักใคร่
แต่ถ้าหากว่าจะให้กล่าวถึงเซ็กส์กับความรัก ทั้งสองสิ่งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อเชื่อมกัน ผู้คนโดยมากที่มีความรักและหยิบยื่นความรักใคร่ให้แก่กันในแบบคู่รัก ก็มักจะต้องมีการสานสัมพันธ์ด้วยการมีเซ็กส์ แต่ถ้าหากว่าจะให้ตั้งคำถามที่ว่า ความรักใคร่จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีกามราคะหรือไม่ และความรักจะเพียบพร้อมได้ก็ต่อเมื่อมีเซ็กส์หรือไม่ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้กลับเป็นด้านมืดที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล เพราะเซ็กส์ไม่ได้นำคำตอบที่ดีในคำถามข้อไหนมาให้แก่ทุกคนได้เลย เพียงแต่เซ็กส์ถือว่าเป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของความรักเท่านั้นเอง เพราะแม้ว่าคุณไม่มีเซ็กส์คุณก็สามารถที่จะเริ่มรักได้ และความรักของคุณจะสมบูรณ์ได้ก็มิได้ตัดสินด้วยการที่คุณจะมีกามารมณ์กับคนรักหรือไม่ ดังนั้นแล้ว เซ็กส์จึงเป็นแค่ส่วนประกอบแต่มิใช่ส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดความรักใคร่ที่แท้จริงแต่อย่างใด
 
แต่แม้ว่าจะให้กล่าวถึงเซ็กส์ทางด้านความจริง เราสามารถเอ่ยถึงความต้องการของมนุษย์ทางด้านนี้ถึงจะถูกต้องที่สุด เพราะเซ็กส์เป็นความประสงค์อย่างหนึ่งที่บุคคลทุกคนต้องการเซ็กส์และมีอยู่ นำมาสู่การเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ด้านความรัก ที่ทุกคู่รักจะต้องมีเซ็กส์และมีความเบิกบานไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง