ฮอร์โมนเลปตินที่เป็นปัญหาในการลดน้ำหนักไม่ลง

ฮอร์โมนเลปติน คุณเองคงไม่เคยได้ยินกันมาก่อน ซึ่งเป็นตัวขัดขวางการลดน้ำหนักของคุณกันอย่างแท้จริงกันเลย แม้ว่าหน้าที่หลัก ๆ ของฮอร์โมนตัวนี้ เป็นการกำหนดระดับพลังงานที่มีการใช้ในแต่ละวัน และน้ำหนักตัวของคุณเอง รวมถึงมีการสั่งการทางสมองที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวความอยากอาหารได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านี้ เลปตินยังเป็นตัวกระตุ้นในการทำงานของทางด้านประสาทและเป็นตัวกระตุ้นในการสร้างเนื้อเยื่อไขมันในการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

 

นับได้ว่าฮอร์โมนเลปติน เป็นฮอร์โมนที่ทำให้อยากอาหารเป็นอย่างมาก เพราะคุณสาว ๆ หลากหลายคนที่กำลังอยากจะทำการลดน้ำหนัก เพราะการเกิดภาวะทางด้านเลปติน คือ เป็นสัญญาความรู้สึกอิ่มไปถึงสมองกันเลย เราจึงไม่อาจที่จะทำการควบคุมในการกรับประทานได้ และเป็นสาเหตุที่มีความสำคัญสำหรับคนที่อ้วนขึ้น ยิ่งไปกว่านี้แล้ว ถ้าเรามีเลปตินที่สูงในระยะเวลายาวนานก็จะทำให้มีความไวต่อความรู้สึกของการลดลงนั่นเอง สมองก็จะไม่ทำตามสัญญาณที่ได้รับ และมีการส่งผลให้ทางระบบในการเผาผลาญการทำงานที่ช้าลง และมีการควบคุมในการกินไม่ได้ เพราะฉะนั้นฮอร์โมนเลปติน จึงกลายเป็นฮอร์โมนที่ต้องทำการศึกษาเป็นอย่างมาก หากคุณเองเป็นคนหนึ่งที่กำลังพบเจออุปสรรคนี่เอง

 

เพราะฉะนั้น ฮอร์โมนเลปติน จะเกี่ยวกับการลดน้ำหนักอาการเหล่านี้ก็จะเป็นผลที่มีขึ้นจากภาวะในการดื้อของเลปติน ที่มีน้ำหนักขึ้น ลดน้ำหนักไม่ลง อยากแต่น้ำตาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองที่จะทำให้กลายเป็นสิ่งที่คุณเองต้องกลัวอย่างแน่นอน ด้วยฮอร์โมนชนิดนี้กันเลย