อาการแพ้ท้องเรื่องน่ารู้เพื่อคุณแม่มือใหม่

เพราะว่า อาการแพ้ท้อง ที่เป็นอาการของแม่ที่กำลังตั้งท้อง บางท่านอาจจะมีอาการแพ้ท้องเป็นอย่างมาก ในช่วงที่สัปดาห์แรก ๆ จะไม่มีอาการแพ้มากนัก แต่บางรายอาจจะมีอาการแพ้ท้องแบบขั้นรุ่นแรง จึงต้องมีการดูแลตนเองให้เป็นพิเศษ แต่เพื่อสาว ๆ ที่ตั้งครรภ์แล้วมีอาการแพ้ท้องไปจนกว่าจะคลอด ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง สำหรับผู้ที่ไม่เคยดูแลตัวเอง แต่ถ้าคุณเองเริ่มอาการตั้งท้อง ควรที่จะดูแลให้ดีกว่าเดิม

 
อาการแพ้ท้อง
ซึ่งระยะเวลา อาการแพ้ท้อง ของคุณแม่มือใหม่นั้น  คุณแม่แต่ละคนอาจจะเกิดเวลาที่ไม่เท่าเทียมกัน คงจะขึ้นอยู่กับฮอร์โมนในการเจริญเติบโตของตัวอ่อนนั่นด้วย แต่จะเกิดอาการแพ้ในช่วง 6 อาทิตย์แรก ๆ หลังจากที่ได้มีการปฏิสนธิ ซึ่งบางท่านคงมีอาการเกิดเร็ว หรือเกิดขึ้นช้า พร้อมกับอาการแพ้ท้องของคุณแม่นั้น จะมีอาการในช่วงอาทิตย์แรก ๆ ประมาณ 20 อาทิตย์  แต่ก็ยังมีคุณแม่ที่มีการแพ้ท้องไปตลอดระยะเวลาที่กำลังตั้งครรภ์ หรือบางท่านอาจจะไม่มีอาการใด ๆ เลย อาการแพ้ท้อง เมื่อได้มีการทำสถิติมีขึ้นมานั้น ก็พบว่าคุณแม่แต่ละคนจะมีอาการแพ้ท้องอย่างน้อยประมาณ 50 เปอร์เซ็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 เดือนแรก ๆ จะต้องมีอาการเป็นจำนวนมาก
 
เพราะเช่นนั้นอาการแพ้ท้องของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันออกไป ก็ขึ้นกับฮอร์โมนในแต่ละบุคคล  จนทำให้ในสมัยนี้ก็ยังมีให้เห็นว่า  มีมารดามือใหม่แสดงอาการแพ้ท้องกันอยู่ตลอดเวลา โดยจะมีการกินอาหารเปรี้ยว ๆ กันนั่นเอง