วิธีกินยาคุมที่ถูกวิธีพร้อมทั้งถูกแนวทาง

วิธีกินยาคุม บางท่านยังเป็นมือใหม่อยู่ไม่รู้ว่าจะต้องมีการบริโภคยาคุมยังไงบ้าง ยาคุมกำเนิดที่สาวๆรู้จักกันนั้นจะเป็นยาที่สำคัญเพื่อสาวๆกันเป็นส่วนมากแล้ว จะเป็นยาที่สาวๆเลือกใช้กันมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและสามารถได้ผลได้ดีเช่นกัน ยาคุมกำเนิดจะอาจแบ่งได้ 2 ชนิด เช่น ยาคุมกำเนินฮอร์โมนรวม พร้อมทั้งยาคุมกำเนิดเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสโตเจนอย่างเดียว แต่ทั้งสองชนิดนี้สามารถควบคุมการกำเนิดได้ 99เปอร์เซ็นต์ได้เช่นเดียวกัน แต่จะมีความแตกต่างที่ตัวยาคุมกำเนิดชนิดที่มีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสโตเจน วิธีกินยาคุมจะอาจเชื่อถือได้น้อยกว่ายาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมเพียงเล็กน้อย แต่สาวๆอาจจะเลือกรับประทานแบบไหนก็ได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับร่างกายของตนเองว่าจะเหมาะสมกับยาคุมกำเนิดแบบนี้หรือเปล่า วิธีกินยาคุมของสาวๆนั้นมีหลายแนวทางเลยค่ะ

วิธีกินยาคุม

ผู้ที่ยังไม่รู้การทำงานของยาคุมกำเนิด สาวๆ น่าจะมีการศึกษาข้อมูลวิธีกินยาคุม สำหรับคนที่เริ่มกินแผงแรกนั้น ควรที่จะรับประทานยาเม็ดแรกที่มีประจำเดือน โดยที่เราจะนับวันแรกที่มีประจำเดือนเป็นวันที่หนึ่งของเดือน แต่ถ้าสาวเปลี่ยนการรับประทานยาคุมมาเป็น 21  เม็ด ควรที่จะมีการบริโภคยาคุมตัวเดิมให้หมดก่อน ภายหลังนั้นเราก็ค่อยรับประทานยาคุมชนิดใหม่แทน โดยที่เราจะนับวันแรกที่มีประจำเดือน ส่วนถ้าจะรับประทานยาคุม 28 เม็ด ถ้ามีจำนวนเดือนมาควรที่จะหยุดบริโภคยาแผงเดิมแล้วรับประทานยาแผงใหม่แทน วิธีกินยาคุมให้ถูกวิธีนี้จะอาจป้องกันได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม แต่ถ้าสาวๆรับประทานยาคุมไม่ตรงเวลาคงทำให้ต้องนำหนึ่งใหม่