วิธีการนับวันไข่ตกด้วยรูปแบบไม่ยุ่งยาก

ความเป็นจริงแล้วนั้น ในทุก ๆ รอบของการมีเมนส์ของผู้หญิงทุกคน จำเป็นจะต้องมีกลไกในระดับที่ซับซ้อน โดยจุดมุ่งหมายของการมีประจำเดือนนั่นก็คือ การตกไข่ พร้อมกับเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ภายในเพศหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากภายในช่วงของการตกไข่ มีการปฏิสนธิจากน้ำเชื้อสเปอร์มของผู้ชาย พร้อมกับไข่มีลักษณะที่แข็งแรง เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าภายหลังจากที่มีการร่วมเพศ ฝ่ายหญิงอาจมีการตั้งครรภ์ได้เช่นกัน
 
เพราะฉะนั้นแล้ว การนับวันไข่ตก จึงเป็นการนับระยะเวลาที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง โดยระบบการนับวันไข่ตกนั้น เราอาจจะทำได้ง่าย ๆ แต่จำเป็นจะต้องอาศัยหลักการที่ว่า ภายในช่วงที่กำลังมีเมนส์และประเดือนของเดือนนั้น ๆ ได้หมดลง การนับไป 7 วัน จะเป็นเวลาที่มีการไข่ตกของฝ่ายหญิงอย่างแน่นอน หรือถ้าหากจะให้คำนวณก็คงประมาณวันที่ 14 ของรอบเดือน และหากว่ามีการร่วมเพศ หรือ มีเพศสัมพันธ์ ก็อาจทำให้เกิดสภาวะการตั้งครรภ์ได้เช่นกัน หรือถ้าหากจะให้สรุปนั้น เราอาจจะสรุปได้ว่า ในระยะเวลา 7 วัน ก่อนที่จะมีเมนส์ และ ในระยะเวลา 7 วัน หลังจากฝ่ายหญิงหมดรอบเดือนหรือมีประจำเดือนหมดแล้ว จะเป็นช่วงที่ไม่มีการตกไข่แต่อย่างไร และนับได้ว่าเป็นช่วงที่มีความปลอดภัยสำหรับการมีเซ็กซ์นั่นเอง
 
แต่ว่าในส่วนของการนับวันไข่ตก ฝ่ายหญิงอาจต้องมีความถูกต้องเรื่องของการมีเมนส์ ซึ่งถ้าหากเมนส์ในแต่ละเดือนนั้น มีลักษณะที่ไม่ตรงกัน ก็อาจไม่สามารถทำให้เกิดความถูกต้องในการนับวันไข่ตก เพราะฉะนั้นแล้ว ทางที่ดีควรป้องกันภายในแบบอย่างอื่น ๆ ด้วยจะดีที่สุดค่ะ