ผู้หญิง

รู้เรื่องทันโรคร้ายของผู้หญิงอย่างโรคมะเร็งปากมดลูก

เพราะโรคมะเร็งปากมดลูก ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกนั้น มักจะเป็นผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย หรือว่ามีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุ 17-18 ปี ยิ่งกว่านั้นยังคงเป็นผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยครั้ง ส่วนทางด้านสามีหรือว่าคู่รักอาจจะมีการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย หรือว่ามีภาวะสำส่อนทางเพศด้วยเหมือนกัน และอีกหนึ่งกรณีคือ เป็นผู้ที่เคยเป็นโรคติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น กามโรค เป็นต้น หรือกระทั่งผู้ที่เคยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสในบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น พร้อมกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกก็คือ เป็นผู้ที่ขึ้นชื่อว่ามีภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง ยิ่งกว่านั้นยังคงมีผู้เคียงคู่ที่ติดบุหรี่ หรือว่าเป็นสตรีที่สูบบุหรี่เป็นปริมาณมากเสียเอง
 
รู้เรื่องทันโรคร้ายของผู้หญิงอย่างโรคมะเร็งปากมดลูก
โรคมะเร็งปากมดลูก นับได้ว่าเป็นโรคภัยร้ายอันใกล้ตัวสำหรับผู้หญิงมากหลายคนทั่วโลก ซึ่งภายในปัจจุบันโรคร้ายอย่างมะเร็งปากมดลูก ได้ทำร้ายพร้อมทั้งฆ่าชีวิตของผู้หญิงหลากหลายคนต่อวันเลยทีเดียว ซึ่งโรคนี้มีขึ้นได้กับสุภาพสตรีที่มีอายุระหว่าง 35 – 50 ปี และเพื่อในปี ๆ หนึ่งกลับมีสถิติทางด้านการเกิดมะเร็งปากมดลูกนี้แบบทั่วโลก ทั้ง ๆ ที่โรคมะเร็งส่วนใหญ่หากมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมกับพบแพทย์อยู่ตลอดเวลา สามารถตรวจค้นพบได้อย่างง่าย ๆ ตลอดจนสามารถป้องกันได้อย่างทั่วถึง ถ้าหากมีการระมัดระวังพร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการเข้าพบคุณหมออยู่เป็นประจำ แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา กลับพบว่า การต่อต้านหรือว่าการป้องกันมิให้เกิดโรคร้ายโรคนี้ เป็นสิ่งที่ไม่อาจยับยั้งได้ และดูเหมือนเป็นสิ่งที่หยุดยั้งได้ยากเลยทีเดียว

Related posts