ยาคุมพร้อมกับผลลัพธ์ที่ได้แบบไม่ถึง 100%

การเลือกใช้"ยาคุมกำเนิด เกิดขึ้นได้สำหรับสุภาพสตรีทุกคน เพราะยาคุมกำเนิดเหมือนเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการแก้ปัญหาและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของการคุมกำเนิดได้อย่างง่าย ๆ ก็แค่วิธีนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่ชำนาญไปกับการเลือกใช้ หรือว่าผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยหรือไม่ทราบในการรับประทานยาคุมกำเนิดโดยตรง อาจทำให้เกิดการพลาดได้มากหลากหลายเปอร์เซ็นต์ด้วยกัน
 
ยาคุมกำเนิด
การคุมกำเนิด เป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะสามารถมีขึ้นได้ และเป็นการควบคุมระดับการเกิดของประชากรที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งกว่านั้นวิธีการเลือกใช้ยาคุมกำเนิด ยังคงเป็นวิธีการในการตัดไฟแต่ต้นลม สำหรับผู้ที่ไม่พร้อมที่จะมีบุตรหรือว่าไม่พร้อมที่จะให้กำเนิดบุตรแต่อย่างไร ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้การเลือกใช้ตลอดจนกระทั่งวิธีการใช้ยาคลุมกำเนิด ถูกแพร่สะพัดออกไปอย่างมากมาย เพื่อให้รับรู้ถึงวิธีการคุมกำเนิดอย่างถูกต้องโดยใช้ยา ซึ่งบางครั้งเมื่อมีแง่คิดหนึ่งที่ว่า ยาคุมกำเนิดถือได้ว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีเหตุจำเป็น แต่อีกหนึ่งมุมมองกลับพบว่า ยาคุมกำเนิดไม่ใช่ยาที่อาจแก้ไขปัญหานี้ได้ 100% เพราะถ้าหากมีการนำมาใช้อย่างไม่เข้าใจจริง ผลที่ได้ก็จะไม่สามารถมีขึ้นได้อย่างแน่นอน
 
ตลอดจนในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะฉุกเฉินจนทำให้ผู้หญิงต้องบริโภคยาคุมกำเนิด การรับประทานยาก็จะสามารถทำให้เกิดสภาวะการคุมกำเนิดได้โดยทันที หลังจากที่ได้มีการรับประทานยาเข้าไป แต่ถ้าหากว่าผู้หญิงจะต้องทำการพึ่งพาอาศัยยาคุมกำเนิดวิธีการคุมกำเนิดแบบฉีดยาคุมกำเนิดเท่านั้น คงต้องมีการนับเป็นรายเดือนหรือถ้าหากพลาดหรือว่าหลงลืม จนเป็นเหตุให้ไม่ได้ฉีดยาคุมกำเนิดแล้วละก็ การคุมกำเนิดในตอนนั้นก็จะหายไปโดยทันที