ผู้หญิง

มากหลายข้อสงสัยเรื่อง เซ็กส์ ที่เกี่ยวข้องกับการมีความรัก

เซ็กส์ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหรือว่าส่วนประกอบของความรักเพียงแค่นั้น เพราะถ้าหากว่าคุณไม่มีเซ็กส์คุณก็อาจที่จะเริ่มต้นรักได้ พร้อมทั้งความรักของคุณจะสมบูรณ์ได้ก็มิได้ตัดสินด้วยการที่คุณจะมีเซ็กส์กับคนรักหรือไม่ เพราะฉะนั้นแล้ว เซ็กส์จึงเป็นแค่ส่วนประกอบแต่มิใช่ส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดความรักที่แท้จริงแต่อย่างใด แต่หากว่าจะให้กล่าวถึงเซ็กส์ทางด้านความเป็นจริง เราสามารถพูดถึงความต้องการของมนุษย์ทางด้านนี้ถึงจะถูกต้องที่สุด เพราะเซ็กส์เป็นความต้องการอย่างหนึ่งที่คนทุกคนต้องการและมีอยู่ นำมาสู่การเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ด้านความรัก ที่ทุกคู่รักจะต้องมีเซ็กส์พร้อมกับมีความสุขไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง
 
เซ็กส์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่มนุษย์ทุกคนย่อมที่จะทำความรู้จัก และมิใช่เพียงแค่ว่าเซ็กส์จะสร้างแต่ความสุขความสนุกสนานให้กับมนุษย์ เพียงแต่บางขณะเซ็กส์ก็อาจเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่เป็นเหตุให้เกิดผลเสียตามมาเพื่อมนุษย์เช่นเดียวกัน เพราะเช่นนั้นแล้ว การจัดการจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะอาจระงับผลเสียที่เกิดขึ้นจากเซ็กส์ได้ แต่ถ้าหากจะให้กล่าวถึงเซ็กส์กับความรัก ทั้งสองสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกัน ผู้คนส่วนใหญ่ที่มีความรักและหยิบยื่นความรักให้แก่กันในรูปแบบคู่รัก ก็มักจะต้องมีการสานสัมพันธุ์ด้วยการมีเซ็กส์ แต่หากว่าจะให้ตั้งคำถามที่ว่า ความรักใคร่จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีเซ็กส์หรือเปล่า และความรักจะบริบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีเซ็กส์หรือไม่ ซึ่งคำถามต่าง ๆ กลุ่มนี้กลับเป็นจุดบอดที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ เพราะเซ็กส์มิได้นำคำตอบที่ดีในคำถามข้อใดมาให้แก่ทุกท่านได้เลย

เซ็กส์

Related posts