ทัศนาจรที่กาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์

สถานที่เที่ยวกาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีพื้นที่รวม ๆ คร่าวๆแปดร้อยกว่าไร่ เป็นเหตุให้พื้นที่แห่งนี้เป็นผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตามแผนเมืองทางด้านประวัติศาสตร์ กำแพงเมืองทั้งหมดยังคงทำด้วยศิลาแลงขนาดกว้างประมาณ แปดร้อยแปดสิบเมตรร่วมกัน โดยสถานที่เที่ยวอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ได้รับอำนาจทางด้านศาสนา พร้อมกับวัฒนธรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งประเพณีจากประเทศเขมร เป็นเหตุให้ตัวปราสาทโอบล้อมไปด้วยกำแพงศิลาแลงดังกล่าว พร้อมกับสำหรับคูน้ำ พร้อมกับแนวคันดินนั้น มีรูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสร้างตามลักษณะแบบ ขอม ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด ของประเทศเขมรโดยตรง ซึ่งฝีมือประติมากรรมส่วนมาก มีลักษณะช่างท้องถิ่นผสมอยู่ เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นพบ ปฏิมากรรมในโบราณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
 
เพราะ ว่าปราสาทเมืองสิงห์ หรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ถือได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยวกาญจนบุรีที่มีความสำคัญเป็นอย่างสูง ซึ่งปราสาทเมืองสิงห์ หรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อยู่ห่างไกลจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า โดยรวมประมาณเจ็ดกิโลเมตรเพียงแค่นั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ สัญจรไปยังปราสาทเมืองสิงห์ หรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ได้อย่างง่ายดาย และไม่มีทางหลงอย่างแน่นอน เนื่องจากเส้นทางนี้ถือได้ว่าเป็นเส้นทางสายหลัก ที่มีป้ายชี้ทางอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง ถนนหนทาง สำหรับสถานที่เที่ยวกาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นั้น ถือได้ว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ ที่มีโบราณสถานเป็นจำนวนมาก ก่อเกิดทางด้านศิลปะการก่อสร้างในยุคลพบุรีตอนปลาย เป็นเหตุให้สถานที่แห่งนี้ถูกชมเชยให้เป็นสถานที่ที่มี ความสำคัญต่อชาวกาญจนบุรีทุกท่าน