จุดดีของการช่วยตัวเอง ที่ทุกคนต้องทราบพร้อมทั้งทำความเข้าใจ

ภายในเรื่องของการช่วยตัวเองในครั้ง ๆ หนึ่ง ยังคงสัมพันธ์ไปด้วยมากหลายส่วนร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ จิตใจ สังคม หรือว่าแม้กระทั่งความรู้สึกและจิตวิญญาณ และนี่ก็คือความประพฤติที่ทำให้เกิดความสุขอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์ทุกท่านจะต้องค้นพบนั่นเอง

 
ช่วยตัวเอง
แต่ภายในส่วนของจำนวนภายในการช่วยตัวเองนั้น คนจำนวนมากอาจจะเกิดความใคร่สูงสุดประมาณ 4 – 5 ครั้งต่อวัน ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดคำถามว่า ตนเองกำลังมีความต้องการภายในการช่วยตัวเองสูงมากไปหรือไม่อย่างใด และดูอย่างใดถึงจะทราบว่า ตนเองมีความต้องการภายในการช่วยตัวเองที่สูงมากจนเกินควรนั่นเอง แต่สำหรับมากหลายคนมีความคิดเกี่ยวกับการช่วยตัวเองที่ว่า เป็นการส่งเสริมสุขภาพเซ็กซ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือดูดีพร้อมกับมีความยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการช่วยตนเองในบางครั้ง ถ้าหากว่าอยู่ในระดับที่มากจนเกินควร  จากข้อดีก็อาจจะกลายเป็นข้อเสียไปได้ในที่สุด ซึ่งในส่วนของข้อบกพร่องนั้นนับได้ว่ามีอยู่มากกว่าข้อดีจนทำให้คนส่วนมากไม่สามารถรับรู้ได้ แต่สำหรับคำตอบที่ว่า การช่วยตัวเองในปริมาณเท่าไหร่ ถึงจะสามารถเรียกได้ว่ามีความต้องการมากจนเกินควรนั้น หลากหลายคนคงจะเกิดคำถามในข้อนี้ เมื่อรับทราบว่ามีการห้ามมิให้ช่วยเหลือตนเองจนมากเกินไป เพราะจะสามารถเป็นเหตุให้เกิดข้อเสียแก่ตัวเองไปได้ในที่สุด
 
เพราะเช่นนั้น การกำหนดระดับความช่วยตนเองจึงเป็นไปได้ยากลำบากมาก เพราะอย่างน้อยระดับมาตรฐานก็ไม่ได้ถูกกำหนดหรือว่าชี้ชัดเอาไว้อย่างแน่นอน พร้อมทั้งที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นคือ พฤติกรรมการช่วยตัวเองนับได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่มีความสลับซับซ้อน และยากนักที่หลากหลายคนจะเข้าใจ