ค้นเจอความรักพร้อมทั้งแรงใจ กับความเป็นจริงที่ได้จากคำว่ารักจริง

หากมนุษย์คนหนึ่งคิดจะให้ความรักและความบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังผลตอบแทน แต่ว่าสิ่งที่เขากลับได้มานั้น เป็นความเสแสร้งพร้อมกับแกล้งทำ ก่อให้เกิดความหมางใจกัน ความเสียใจ พร้อมกับความไม่เข้าใจไปภายในที่สุด เพราะเช่นนั้น สิ่งที่ดีและมีคุณค่า เป็นเริ่มต้นให้ความรักที่มาจากความบริสุทธิ์ใจเป็นสำคัญจะดีที่สุดนั่นเอง

 
ความรัก
สิ่ง ๆ หนึ่งที่มีอนุภาคร้ายแรงคงต้องมอบให้กับความรักและกำลังใจ เพราะสองสิ่งนี้จะทำให้คน ๆ หนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีพร้อมกับไม่ดีได้ ซึ่งจุดเกิดของความรักคือความเข้าใจ ที่คนสองคนมีให้แก่กันอยู่เสมอ แต่ทว่าความรักส่วนใหญ่คงบ่งบอกได้ถึงความจริง ที่ก่อให้เกิดความสุข ความสุข ผนวกกับการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นครอบครัว ความรักไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่กับหนุ่มสาวแค่นั้น แต่ความรักหมายรวมได้อีกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรักอย่างครอบครัว ความรักที่มีให้แก่กันภายในรูปแบบฉันท์เพื่อมิตร ความรักที่มีให้แก่กันในลักษณะเพื่อนร่วมโลก เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือความรักและแรงใจที่ต้องใช้ความจริงใจเป็นต้นทุน ผนวกกับการดูแลเอาใจใส่ระหว่างบุคคลให้แก่กัน จนกลับเป็นความรักที่มีความหมาย พร้อมทั้งก่อให้เกิดเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่อย่างบริบูรณ์
 
ทางที่ดีทุกท่านควรเริ่มต้นด้วยการมอบความรักให้กับคนอื่น ๆ อย่างตั้งใจ และนั่นไม่ใช่ความรักที่มีขึ้นจากการเสแสร้ง ก็เพราะว่ารักที่ไม่ได้มาจากความสุจริตใจ และเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดด้วยความจริงจัง ย่อมเป็นความรักที่มิใช่เรื่องจริงที่สามารถอุบัติขึ้นได้ ความรักปลอม ๆ เปรียบเสมือนเป็นการเสแสร้งของคนไม่จริงใจ ย่อมก่อให้เกิดโทษอันรุนแรงตามมา