ความหมายที่มิได้กำหนดว่า ความรัก จะต้องเป็นยังไง

ความชัดเจนของคำว่า ความรัก มิได้บ่งชี้พร้อมทั้งข้อจำกัดเอาไว้ที่ตรงไหน ว่าเป็นข้อกำหนดที่มนุษย์เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้เป็นความจริง อย่างน้อยการแต่งจำกัดความความรักให้ดูดีและมีเสน่ห์ ก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกพร้อมกับความนึกคิดที่มนุษย์พยายามจะเป็นเหตุให้ออกมาให้ดีที่สุด แต่บางคราวการนำนิยามความรักมาใช้ ด้วยการอ่านพร้อมกับทำความเข้าใจถึงจิตใจของผู้นึกคิดพร้อมทั้งแต่งนิยามนี้ขึ้นมา เราคงนำนิยามความรักนิยามนั้นมาใช้ได้เป็นอย่างดีในภายหลัง เพราะภายหลังที่เราได้อ่านนิยามความรักของใครคนหนึ่งแล้ว พร้อมกับได้ทำความเข้าใจ เราก็จะสามารถรับรู้และเข้าใจ ถึงคำจำกัดความของนิยามนั้น ๆ จนสามารถนำบางสิ่งบางอย่าง ในนิยามมาใช้กับตนเอง และผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเอง

 
ความรัก
และถ้าหากนิยามที่ถูกแต่งเสริมเติมแต่ง ชี้ให้เห็นว่าความรักในโลกใบนี้ ถือว่ามีอยู่มากมายหลากหลายร่วมกัน แต่เพื่อนิยามของความรักที่แท้จริงนั้น คงไม่มีรูปแบบหรือเป็นนิยามที่สมบูรณ์ ก็เพราะว่านิยามของความรักส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความคิดและทัศนคติของแต่ละคนที่มีความรู้สึก นึกคิดต่อความรักในรูปแบบของตนเอง ต่างคนต่างก็ค้นหารักแท้ ที่คงมีจริงหรือไม่มีจริงสำหรับเขาก็ได้ แต่ใช่ว่าความรักใคร่จะไม่มีบนโลกใบนี้เสียเมื่อใด  เพราะทุกวันนี้ทุกคนบนโลกใบนี้ก็เกือบจะมีความรักให้แก่กัน ถ้าต้องการยึดมั่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ นิยามของความรักบนโลกใบนี้ จึงล้วนแล้วแต่เป็นนิยามความรักที่ถูกแต่งเติม เสริมแต่งขึ้นมาให้ดูดีพร้อมกับมีลักษณะที่เป็นจริงหรือ อาจไม่เป็นจริงก็ได้