ผู้หญิง

ความรัก ยาดูแลรักษาใจที่ถูกนำมาใช้บรรเทาโรคให้กับผู้ป่วย

มีหลากหลายคนที่ป่วยทางด้านอารมณ์ทางใจ จนกระทั่งก่อให้เกิดโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายตามมา ความรักจากคนรอบตัวย่อมส่งผลกระทบ ที่ก่อให้เกิดผลดียิ่งขึ้น และผลดีที่ว่านี้ก็ย่อมมาจากความรู้สึก ที่เป็นเหตุให้คนป่วยส่วนมากคิดว่า ตัวเองไม่เคยโดดเดี่ยว หรือต่อสู้กับโรคภัยที่เป็นอยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้น และนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ และญาติคนไข้หรือกระทั่งคนใกล้ชิดคนไข้ อาจจะหยิบยื่นและมอบให้นอกเหนือจากยาดูแลรักษาโรคนั่นเอง

 

แรงยับยั้งที่สร้างภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ส่วนหนึ่งส่วนใดได้มาจากความรักและกำลังใจ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลอย่างหนึ่ง เปรียบเหมือนเป็นสิ่ง ๆ หนึ่งที่แพทย์หรือว่าบุคคลอื่น ๆ ย่อมไม่อาจจะแจกจ่าย หรือช่วยเหลือคนป่วยได้อย่างแน่นอน นอกเหนือจากยาที่ถูกนำมาใช้สำหรับผู้ป่วย ซึ่งยาก็คงเป็นสิ่งหนึ่ง ที่คนไข้ส่วนมากต้องใช้รับประทาน และยาคือสิ่งสำคัญที่ช่วยเป็นเหตุให้คนไข้หายขาด จากโรคภัยบางชนิดที่เป็นอยู่ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่ายาคือกำลังใจจากคนรอบตัว ที่เป็นเหตุให้คนไข้อยากสู้ต่อ และรอรักษาอาการเจ็บไข้ให้หายขาดจนสิ้นสุด และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่า การบำบัดโรคบางโรค คงจำเป็นต้องใช้ความรัก ความเข้าใจ และที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้ผู้ที่คอยดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิด ควรที่จะอาจจะมอบความรักและความเอาใจใส่ให้กับคนป่วยได้ในทุก ๆ วัน อย่างน้อยสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้คนไข้สามารถสู้ต่อไปได้ ก็คือความรักและกำลังใจที่ล้นหลามของคนรอบตัวหรือว่าคนที่ใกล้ชิด

 

จึงมิใช่เรื่องแปลกหากในปัจจุบัน มีการบำบัดโรคบางประเภท ที่ถูกสร้างด้วยความรักและความเอาใจใส่จากคนรอบตัว ประกอบกับยาที่ผู้ป่วยทานอย่างเป็นประจำ และมีผลทำให้ความรักที่ว่านี้ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีเหตุจำเป็นต่อคนไข้โดยตรง โดยที่ตัวคนป่วยเองคงเจ็บปวดกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ จนบางเวลาอาจจะเกิดอาการเสียขวัญและเสียกำลังใจไปในที่สุด และสิ่งหนึ่งที่จะอาจเข้ามาเติมเต็มให้กับคนไข้ในช่วงนี้ได้ นั่นก็คือ ความรัก ความห่วงใย ความเอาใจใส่ ขัดเกลารวมกันเป็นกำลังใจที่คนใกล้ชิดหรือว่าญาติคนป่วยพยายามหยิบยื่นและมอบให้ในทุก ๆ วัน

Related posts