ความรัก กับความรู้สึกที่ผู้คนคัดเลือกและไม่เอาใจใส่

ผู้คนอาจจะมองข้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปบางสิ่ง แม้กระนั้นเราไม่สามารถที่จะเดินต่อไปหรือไปต่อ เราอาจจะพักสมองและคิดทบทวนตนเองดูบ้าง ว่าที่ผ่านมานั้น เราเคยให้ความน่าเชื่อถือ เคยให้ความสำคัญกับผู้ใดหรือคนรอบข้างบ้างหรือไม่ แม้กระทั่งคนในครอบครัวของพวกเราเอง ที่เขาคอยให้แรงใจและความรักแก่เราในทุก ๆ วัน แล้วเราละ เคยให้อะไรพวกเขาบ้างหรือไม่หากคำตอบที่ว่าของคุณ คือ ไม่เคยให้อะไรแก่คนรอบข้างเลย คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่ เพื่อที่คุณจะสามารถได้รับความรักและกำลังใจ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มอบความรักและกำลังใจแก่คนอื่น ๆ เช่นเดียวกัน และความสุขที่ได้รับต่อไปนั้น จะเป็นกำลังอย่างดีต่อการดำรงชีวิตของทุกคน
 
ความรัก
และเพราะเหตุนี้จึงเกิดข้อสงสัยที่ว่า จริงหรือไม่ที่มนุษย์เราทุกคนไม่สามารถที่จะอยู่ลำพังหรือคนเดียวได้ และจริงหรือไม่ที่มนุษย์ส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องมีความรักและแรงใจ ต่อให้มีการดำรงชีวิตโดยมีคนรอบข้างเข้ามาเติมเต็มไปหมด มีเพื่อนหลากหลายที่คอยช่วยเหลือและเป็นแรงผลักดันให้เราเดิน แต่ถึงอย่างไรสิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดความวางใจ ตลอดจนกระทั่งสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างสมบูรณ์ นั่นก็คือ ความรักและกำลังใจ นั่นเอง ซึ่งในส่วนของความรักและกำลังใจนั้น อาจจะบ่งบอกได้ถึงความเชื่อมั่นและความเป็นห่วงเป็นใย เพราะถึงอย่างไรคนเราทุกคนสามารถมอบความรักและกำลังใจให้แก่กันได้ แต่ต้องแอบแฝงมาด้วยความจริงใจที่มีความสม่ำเสมอ มิใช่เชิดหน้ากากใส่ใจและทำเป็นมอบความรักและกำลังใจให้แก่กัน หากเป็นอย่างนั้นก็คงจะอยู่ยากขึ้นในสังคม

ความรัก