ความรักในช่วงเด็กวัยรุ่น พร้อมกับความรู้สึกที่ผู้ปกครองควรจะมีความชัดเจน

ความรัก ไม่มีตำราหรือคำสอนใด ๆ ที่จะทำให้คนเราสามารถรักและใช้เวลาช่วงหนึ่งเพื่อจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะวัยรุ่นในปัจจุบัน ที่ต้องการค้นหาความรัก แต่ถ้าว่ารักนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เขาเองเท่านั้นที่เป็นผู้คิดค้นมันขึ้นมา ซึ่งส่วนมากแล้วผู้ปกครองเองก็ควรที่จะให้คำแนะนำแก่วัยรุ่นทุกคน เนื่องจากวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน กลับพบว่าเป็นช่วงที่มีความคึกเป็นอย่างมาก และดูเหมือนว่ามากจนแทบจะยั้งไม่หยุด ฉุดไม่อยู่
 
ความรัก
ซึ่งอาจทำให้สรุปได้ว่า การย่างก้าวเข้าสู่วัยรุ่น อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นส่วนมาก รู้จักที่จะเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ ๆ ที่ผู้คนจำนวนมากได้รู้จักและได้ทำกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านความรัก ที่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทุกคนบนโลกใบนี้ต้องการ แต่ทว่าสำหรับวัยรุ่นแล้วนั้น ความรัก นับได้ว่าเป็นสิ่งใหม่ ๆ ที่เขาคงต้องทำความรู้จักและเรียนรู้ให้มากเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่งผู้ปกครองเอง ยังคงออกอาการเหนื่อยใจกับพฤติกรรมวัยรุ่นในช่วงปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ดูเหมือนจะเป็นสื่อกลางที่ดีต่อการหาความรู้ แต่ในระหว่างที่วัยรุ่นและวัยเรียนส่วนใหญ่ ได้ใช้เทคโนโลยีพร้อมกับสื่อต่าง ๆ เพื่อการหาความรู้นั้น พวกเขาก็อาจได้ค้นพบความรักกับสิ่งไม่ดี ข้อมูลที่ไม่ดี หรือแม้กระทั่งข้อมูลอื่น ๆ สื่ออื่น ๆ ที่ไม่มีความพอเหมาะสำหรับพวกเขา
 
หรือแม้กระทั่งความรักเอง ที่วัยรุ่นจำนวนมากอาจจะเกิดความคะนอง อยากลอง และอยากจะมีความรักกับเขาบ้าง แต่สุดท้ายก็ก่อให้เกิดผลเสียมากมาย โดยที่พวกเขาเองก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ดีได้แบบตลอดรอดฝั่งนั่นเอง