ความรักใคร่ของผู้หญิงกับผู้ชายที่โดยมากสมหวังภายในเรื่องความรัก

ความรักของผู้หญิงกับผู้ชาย มักสมหวังพร้อมทั้งผิดหวังกันบ้าง แต่นั่นก็หมายความว่าเป็นรักที่บริสุทธิ์ที่ผู้หญิงและผู้ชายมีให้แก่กัน แต่ความรักเหล่านี้นั้น ล้วนเป็นความรักที่ทั้งคู่มอบให้แก่กัน จึงเป็นเหตุให้เกิดความรักของคนหนุ่มสาว แต่ถ้ากล่าวถึงเรื่องความรักนั้น ความรักในยุคก่อนอาจจะมีการแบ่งแยกเพศ กับชั้นวรรณะ แต่ถ้ามาในสมัยนี้ ไม่ว่าเพศใดก็สามารถรักได้ โดยเฉพาะหญิงรักหญิงที่มีให้เห็นกันอยู่ในตอนนี้

 
ซึ่ง ความรักของผู้หญิงกับผู้ชาย ก็เหมือนหญิงรักหญิง แต่แค่แตกต่างกันออกไปที่ไม่อาจมีลูกได้นั่นเอง ถือได้ว่าเป็นความรักที่ไม่ต้องแสวงหาก็สามารถได้ความรักนั้นได้ แต่ความรักของหญิงรักหญิงคงจะไม่เหมือนกับหญิงรักชาย ที่มักจะมีผู้คนให้การส่งเสริมกันอย่างเต็มที่  ดังนั้นความรักในปัจจุบันนี้นี่เอง ที่คงมีปัญหามากเพิ่มขึ้น เมื่อความรักนั้นไม่สมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้ เป็นเหตุให้เกิดความเสียใจ ไปกับเรื่องความรัก แต่ถ้ากล่าวถึงความรักนั้นไม่ใช่จะมีเพียงคนรักเพียงเท่านั้น แต่ก็ยังรวมถึงญาติพี่น้อง หรือพ่อแม่ ที่สามารถมอบความรักให้กับคุณได้ แต่มันอาจจะไม่เหมือนกับคนรักที่สามารถมอบความรักให้กับคุณ ความรักของผู้หญิงกับผู้ชาย คงมีความแตกต่างกันออกไป นั่นก็คือ ความรักพร้อมทั้งความเข้าใจกัน
 
ความรัก
ดังนั้นความรักของผู้หญิงกับผู้ชาย จึงเป็นเรื่องที่ปรกติ เมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งมอบความรักให้  ก็ย่อมจะรู้สึกเกิดความปลาบปลื้มไปพร้อมกับการมอบความรักให้กับท่านไปภายในที่สุด