ผู้หญิง

ความรักและกำลังใจ อะไรอย่างหนึ่งที่มีอำนาจที่รุนแรง

หากนึกจะรักหรือให้ความรักและกำลังใจแก่คนไหน เราควรมั่นใจว่านั่นคือความรักที่เราต้องการ มอบอย่างจริงจัง และนั่นไม่ใช่ความรักใคร่ที่เกิดขึ้นจากการแกล้ง เพราะรักที่ไม่ได้มาจากความบริสุทธิ์ใจ และมีขึ้นจากต้นกำเนิดด้วยความจริงจัง ย่อมเป็นความรักที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่สามารถปรากฏได้ ความรักใคร่ปลอม ๆ เสมือนเป็นการหลอกลวงของคนไม่จริงใจ ย่อมก่อให้เกิดโทษอันรุนแรงตามมา เพราะในเมื่ออีกฝ่ายอาจให้ความรักและน้ำใสใจจริงโดยไม่หวังผลได้ แต่สิ่งที่เขาได้กลับมานั้น คือการแสร้งทำและแกล้งทำ ก่อให้เกิดความโกรธเคือง ความเสียใจ และความไม่รู้เรื่องไปในที่สุด ด้วยเหตุนั้น สิ่งที่ดีและมีคุณค่า คือเริ่มต้นให้ความรักใคร่ที่มาจากความสุจริตใจเป็นสำคัญจะดีที่สุดนั่นเอง
 
ความรักและกำลังใจ
เหตุเพราะ ความรักและกำลังใจ มักเป็นสิ่ง ๆ หนึ่งที่มีอนุภาคร้ายแรง ทำให้คน ๆ หนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีและไม่ดีได้ ซึ่งจุดเกิดของความรักคือความรู้ความเข้าใจ ที่คนสองคนมีให้กันละกันอยู่เสมอ แต่ความรักโดยมากอาจจะบ่งบอกได้ถึงข้อเท็จจริง ที่ก่อให้เกิดความสุข ความรื่นเริง บวกกับการอยู่รวมเข้าด้วยกันอย่างเป็นครอบครัว ความรักใคร่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงกับหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ความรักใคร่หมายรวมได้อีกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรักแบบครอบครัว ความรักที่มีให้แก่กันในรูปแบบฉันท์เพื่อมิตร ความรักที่มีให้กันละกันในลักษณะเพื่อนร่วมโลก เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือความรักและขวัญที่ต้องใช้ความจริงใจเป็นต้นทุน บวกกับการดูแลเอาใจใส่ระหว่างบุคคลให้แก่กัน จนกลายเป็นความรักที่มีความหมาย และเกิดเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่อย่างสมบูรณ์

ความรักและกำลังใจ

Related posts