ความรักและกำลังใจ คือข้อสำคัญที่สุดของคนทุกคน

จริงหรือไม่ที่มนุษย์เราใครก็ตามไม่สามารถที่จะอยู่ลำพังหรือว่าคนเดียวได้ และจริงหรือไม่ที่มนุษย์จำนวนมากจำเป็นจะต้องมีความรักและกำลังใจ ต่อให้มีการดำเนินชีวิตโดยมีคนรอบตัวเข้ามาเติมเต็มไปหมด มีเพื่อนมากมายที่คอยช่วยเหลือพร้อมทั้งเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวเดิน แต่ถึงอย่างไรสิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดความเชื่อมั่น ตลอดจนกระทั่งสามารถดำรงชีวิตไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ นั่นก็คือ ความรักและกำลังใจ นั่นเอง
 
ซึ่งภายในส่วนของความรักและกำลังใจนั้น อาจจะบ่งบอกได้ถึงความเชื่อมั่นและความใส่ใจ เพราะถึงจะอย่างไรคนเราทุกคนอาจมอบความรักและกำลังใจให้แก่กันได้ แต่ว่าต้องแอบแฝงมาด้วยความจริงใจที่มีความเสมอต้นเสมอปลาย มิใช่เชิดหน้ากากใส่ใจพร้อมทั้งทำเป็นมอบความรักและกำลังใจให้แก่กัน หากเป็นเช่นนั้นก็คงจะอยู่ยากขึ้นในสังคม ก็แค่ มนุษย์คงมองข้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปบางสิ่งบางอย่าง หากแม้นเราไม่อาจที่จะเดินต่อไปหรือไปต่อ เราคงหยุดพักและคิดทบทวนตนเองดูบ้าง ว่าที่ผ่านมานั้น เราเคยให้ความไว้ใจ เคยให้ความหมายกับใครหรือคนรอบข้างบ้างหรือไม่ แม้กระทั่งคนภายในครอบครัวของเราเอง ที่เขาคอยให้กำลังใจและความรักแก่เราในทุก ๆ วัน แล้วเราละ เคยให้อะไรพวกเขาบ้างหรือไม่
 
หากคำตอบที่ว่าของคุณ คือ ไม่เคยให้อะไรแก่คนรอบตัวเลย คุณคงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่ เพื่อที่คุณจะสามารถได้รับความรักและกำลังใจ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่ให้ความรักและกำลังใจแก่คนอื่น ๆ เหมือนกัน และความสุขที่ได้รับต่อไปนั้น จะเป็นกำลังอย่างยอดเยี่ยมต่อการใช้ชีวิตของทุกคน

ความรักและกำลังใจ