ความรักแท้ที่ค้นหาได้จากใครๆในครอบครัว

เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วสำหรับมนุษย์ทุกคน ภายหลังที่เราได้ลืมตาดูโลกกว้างใหญ่ครั้งแรก คนที่เราจะได้ลืมตาและตื่นขึ้นมาพบเห็น คือ บิดา และมารดาของเรา พร้อมทั้งคนภายในครอบครัวที่ต่างร่วมเดินทาง เพื่อที่จะมาแสดงความยินดีหลังจากที่เราใครต่อใครได้เกิด ความรัก ความห่วงใย ของทุกคนในครอบครัวได้เริ่มต้นขึ้นภายหลังที่มีสมาชิกของคนภายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง และหากว่าขึ้นชื่อว่าเป็นคนภายในครอบครัวเดียวกัน ย่อมบ่งบอกได้ว่าเป็นคนที่มีสายเลือดเดียวกันด้วย แต่สำหรับบางครอบครัวอาจก่อกำเนิดปัญหาขึ้นมา จนเป็นเหตุให้ความรักของคนในครอบครัวสั่นคอน และดูเหมือนเป็นปัญหาตามมาเมื่อคนในครอบครัวเกิดประเด็นความรัก คืออะไรแตกแยกกันออกไป และยังคงเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ยากในสังคมประเทศไทยในปัจจุบัน
 
ความรัก
ความรักของคนในครอบครัว ล้วนเป็นความรักแท้และดูเหมือนจะเป็นรักที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัวของเราที่ต่างก็รักใคร่พร้อมกับมีความบริสุทธิ์ใจต่อกัน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดูดีกว่าสิ่งอื่น ๆ เสียอีก แต่ว่าความรักของคนภายในครอบครัวก็ยังคงมีข้อจำกัดพร้อมทั้งสามารถแก้ไขได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีปัญหาแตกแยก พร้อมทั้งไม่เข้าใจกัน ยิ่งกว่านั้นปัญหาของเด็กที่ถูกพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวทอดทิ้ง จนตกเป็นปัญหาและประเด็นหลัก ๆ ของสังคมไทย แม้ว่าแรกเกิดของเราและครั้งแรกที่เราจะได้ลืมตาดูโลก เราทุกคนย่อมได้ความรัก ความห่วงใย พร้อมทั้งความใส่ใจจากมารดาเป็นสำคัญ แต่สำหรับบิดาแล้วก็ยังคงเป็นผู้ที่ดูแลมารดาและส่งผลต่อเราทุกคนที่กำลังอยู่ภายในครรภ์ของมารดาได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม เปรียบเสมือนบิดาคอยโอบอุ้มพร้อมทั้งดูแลเรา พร้อมทั้งให้ความรักแก่เราทุกคนเหมือนกัน