ความรักกับความเข้าใจจากคนภายในครอบครัว

ถึงแม้ว่าแรกเกิดของเราพร้อมกับหนแรกที่เราจะได้ลืมตาดูโลก เราทุกคนย่อมได้ความรัก ความห่วงใย  พร้อมกับความใส่ใจจากมารดาเป็นสำคัญ แต่เพื่อบิดาแล้วก็ยังคงเป็นผู้ที่ดูแลมารดาพร้อมทั้งส่งผลต่อเราทุกท่านที่กำลังอยู่ในครรภ์ของมารดาได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม เปรียบเหมือนบิดาคอยโอบอุ้มและดูแลเรา พร้อมกับให้ความรักแก่เราทุกคนเช่นกัน
 
ความรัก
และหลังจากที่เราได้ลืมตาดูโลกกว้างใหญ่หนแรก คนที่เราจะได้ลืมตาพร้อมทั้งตื่นขึ้นมาพบเห็น คือ บิดา และมารดาของเรา พร้อมทั้งคนในครอบครัวที่ต่างร่วมเดินทาง เพื่อจะมาแสดงความยินดีหลังจากที่เราทุกคนได้เกิด ความรัก ความห่วงใย ของทุกคนในครอบครัวได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มีสมาชิกของคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง และถ้าหากได้ชื่อว่าเป็นคนภายในครอบครัวเดียวกัน ย่อมบ่งบอกได้ว่าเป็นคนที่มีสายเลือดเดียวกันเช่นกัน แต่สำหรับบางครอบครัวคงจะก่อกำเนิดปัญหาขึ้นมา จนทำให้ความรักของคนในครอบครัวสั่นคอน และดูเหมือนจะความรักเป็นปัญหาตามมาเมื่อคนในครอบครัวเกิดปมแตกแยกกันออกไป พร้อมทั้งยังคงเป็นปัญหาที่สามารถแก้ปัญหาได้ยากในสังคมไทยในปัจจุบัน
 
ความรักของคนในครอบครัว  ล้วนแล้วเป็นความรักแท้และดูเหมือนว่าเป็นรักที่แท้จริง  โดยเฉพาะคนในครอบครัวของเราที่ต่างก็รักใคร่และมีความจริงใจต่อกัน  ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดูดีกว่าสิ่งอื่น ๆ เสียอีก  แต่ว่าความรักของคนในครอบครัวก็ยังคงมีข้อจำกัดและสามารถแก้ปัญหาได้ยาก  โดยเฉพาะสำหรับครอบครัวที่มีปัญหาแตกแยก พร้อมทั้งไม่เข้าใจกัน อีกทั้งปัญหาของเด็กที่ถูกพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวเพิกเฉย  จนตกเป็นปัญหาและประเด็นหลัก ๆ ของสังคมประเทศไทย