ข้อมูลการวิเคราะห์การตั้งครรภ์ของกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบัน

จุดสำคัญของข้อมูลการตั้งครรภ์ของวัยหนุ่มวัยสาวในยุคปัจจุบันที่น่าตกใจ กลับเป็นข้อมูลที่ทำให้เราสามารถเห็นได้ถึงปมปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา รวมไปถึงปัญหาในการควบคุมหรือระงับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในสมัยนี้ ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากและไม่สามารถแก้ไขได้อย่างชัดเจน ดังนั้น การรณรงค์ให้วัยรุ่นรู้จักป้องกันตัวเอง จึงไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหานี้ เพราะปัญหาทั้งหมดอาจจะเกิดขึ้นจากวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชายในยุคปัจจุบัน ที่มีความเข้าใจทางด้านการมีเพศสัมพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงการป้องกันในระดับหนึ่งที่มีการกระจายข่าวคราวต่าง ๆ อย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่ทางด้านของวัยรุ่นโดยมากก็มิได้หันมาให้ความสำคัญหรือป้องกันตนเองในขณะมีเพศสัมพันธ์ในจำนวนมากตามที่หวังเอาเสียเลย
 
การตั้งครรภ์
ซึ่งจากข้อมูลทำให้เราได้รับรู้ว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทยในช่วงปัจจุบัน เป็นการตั้งครรภ์ในสุภาพสตรีที่มีอายุระหว่าง 11 – 19 ปีบริบูรณ์ โดยมีการถืออายุ ณ เวลาที่ได้มีการให้กำเนิดบุตรออกมา ซึ่งการตั้งครรภ์สำหรับวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน กลับค้นพบว่า มีอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นทั่วโลกราวประมาณ 16 ล้านคน ซึ่งหากว่าคิดจริง ๆ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 12 ล้านคน หรือมีอัตราเปอร์เซ็นต์ที่ดูมากกว่า 92% ด้วยกัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นวัยรุ่นหญิงที่อาศัยอยู่ในกลุ่มดินแดนที่กำลังจะพัฒนาหรือพัฒนาแล้ว ส่วนอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นหญิงทั้งโลกที่มีอายุประมาณ 16 – 19 ปี เฉลี่ยแล้วประมาณ 66 รายต่อวัยหนุ่มวัยสาวจำนวน 1100 รายด้วยกัน และถ้าหากจะให้กล่าวถึงประเทศแถบแอฟริกาใต้ คงต้องระบุเลยว่า ประเทศนี้กลับเป็นประเทศที่มีวัยรุ่นหญิงมีท้องและคลอดบุตรเป็นส่วนมากอันดับสูงสุด
 

ที่มา : http://women.thaiza.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C/