กินเค็มมากมีผลให้ต้องระวังเป็นโรคไต

เมื่อทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิ โรคไต เข้าร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันทางสุขภาพแห่งชาติ พร้อมทั้งทางหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง กับการประกาศจัดกิจกรรมวันไตโลก พร้อมทั้งมีการจัดงานสัปดาห์วันไตโลกประจำปี 2560 ในภายใต้คำขวัญ อ้วนกลมระทมไต โรคไต ภายในวันที่อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 ณ Atrium Zone ชั้นที่ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์ ทำให้กลายเป็นที่น่าสนใจพร้อมกับน่าติดตามเป็นอย่างมากมาย

 
โรคไต
ซึ่งในปัจจุบันนี้ หลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ได้มีนโยบายพร้อมกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อจะเป็นการป้องกันพร้อมกับควบคุมโรคไม่ติดต่อแบบเรื้อรัง ได้มีกำลังเป็นปัญหาที่รุนแรงพร้อมทั้งพบได้ในทุกกลุ่มอายุ ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ จากสถานการณ์ของโรคไตในปัจจุบัน ที่กำลังมีปัญหาใหญ่ในระดับทั่วโลก ในรอบ 10 ปีที่ผ่านา ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภายในเครือข่ายลดบริโภคเค็ม และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้มีการตระหนักถึงการบริโภครสเค็มของชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ มักจะพบว่าเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป พร้อมกับมีภาวะเสี่ยง เป็นโรคอ้วนลงพุง กันเป็นจำนวนมาก จะมีการมีผลทำให้มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคติดต่อแบบเรื้อรัง เป็นเหตุให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเพื่อมากยิ่งขึ้นทุก ๆ ปีกันเลย พร้อมทั้งยังเป็นเหตุให้เป็นโรคติดต่อเรื้อรังชนิดอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย  เช่น โรคหัวใจ หรือว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็นอาทิ
 
ทำให้เกิดการรณรงค์วันไตโลก พร้อมกับสัปดาห์วันไตโลกภายในเดือนมีนาคมทุกปี เพื่อเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคไต พร้อมทั้งโรคออื่น ๆ ได้เช่นกัน และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความรู้ทั่วไป เมื่อได้มีการติดตาม  ก็ย่อมจะรับรู้ข้อมูลกันเป็นอย่าง ซึ่งโรคไตเกิดขึ้นได้กับทุกท่าน