การดูแลรักษาผู้ที่เป็นโรคมะเร็งในเวลาที่เจ็บป่วย

โรคมะเร็งจะไม่เหมือนกับโรคอื่นๆที่จะต้องการความดูแลอย่างใกล้มากๆ ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งจะอาจลุกลามได้ไวมากถ้าการดูแลนั้นดูแลแบบผิดๆ อาการปวดของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งจะมักเกิดจากมะเร็งนั้นไปกดทับเนื้อเยื่อ ทำให้กระจายไปยังกระดูกและเส้นประเส้นประสาท ส่วนมากแล้วผู้ที่ป่วยนี้จะมีอาการปวดเรื้อรัง จะอาจหายารับประทานโดยทานยาแก้ปวด แต่ถ้าว่ายาแก้ปวดนั้นจะต้องใช้อย่างถูกทางและถูกต้องจะทำให้เกิดผลที่ ยาที่สามารถระงับการปวดของโรคมเร็งได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่แพทย์สั่ง อย่าซื้อมารับประทานเองเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้โรงมะเร็งนั้นยิ่งลุกลามเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย ยาที่สามารถระงับจะต้องเป็นยาประเภทแผ่นยาปิดผิวหนัง ก่อนใช้จะต้องมีการปรึกษาหมอ เพราะเนื่องจากยามีฤทธิ์ที่แรงและต่างกันออกไป

โรคมะเร็ง

อาการของคนที่เป็นโรคมะเร็งจะมีอาการคลื่นไส้จะเกิดขึ้นได้ใน2-5วันแรกภายหลังที่ได้รับประทานยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงมากๆก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่ไม่มีกลิ่นฉุน และไขมันต่ำ และควรทำความสะอาดที่พักอยู่เป็นประจำด้วย อาการที่สองของคนที่เป็นโรคมะเร็งจะมีอาการท้องผูก หมอจะมีการสั่งยาระบายให้กับคนไข้ ผู้ป่วยจึงต้องรับประทานตลอดเวลา ถ้าเกิดท้องผูกมากๆก็ควรรับประทานผักกับผลไม้ แล้วดื่มน้ำเปล่าตามมากๆ ประมาณวันละ 7-10 แก้ว  และอาการมะเร็งสุดท้ายจะมีอาการง่วงจะเกิดจากหลังทานยาได้ประมาณ 2-5ทางที่ดีควรที่ระแวดระวังอุบัติเหตุให้ดีที่สุด เช่น การเดินขึ้นบันไดควรที่จะให้พึงระวังเป็นดีที่สุด