การค้นหาข้อเท็จจริงจากการศึกษานิยามความรักใคร่

การที่เราได้อ่านจำกัดความความรักของใครสักคนแล้ว พร้อมทั้งได้ทำความเข้าใจ เราก็จะสามารถทราบและเข้าใจถึงคำจำกัดความของนิยามนั้น ๆ จนอาจจะนำบางสิ่งบางอย่างในนิยามมาใช้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเอง
 
ในเมื่อต่างคนต่างก็ค้นหารักแท้ที่อาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงสำหรับเขาก็ได้  แต่ใช่ว่าความรักจะไม่มีบนโลกใบนี้เสียเมื่อไร เนื่องจากทุกวันนี้ทุกคนบนโลกใบนี้ก็แทบจะมีความรักให้แก่กัน หากต้องการยึดมั่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ นิยามของความรักบนโลกใบนี้ จึงล้วนแต่เป็นนิยามความรักที่ถูกเติมแต่ง เสริมแต่งขึ้นมาให้ดูดีพร้อมทั้งมีลักษณะที่เป็นจริงหรือ อาจไม่เป็นจริงก็ได้ เพราะอย่างน้อยคำว่า “นิยาม” ก็ไม่ได้แสดงว่าเป็นข้อกำหนดที่คนเราจะต้องสร้างขึ้นมาให้เป็นข้อเท็จจริง อย่างน้อยการแต่งจำกัดความความรักให้ดูดีและมีเสน่ห์ ก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกและความนึกคิดที่คนพยายามจะทำให้ออกมาให้ดีที่สุด แต่บางคราวการนำนิยามความรักมาใช้ ด้วยการอ่านพร้อมกับทำความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้นึกคิดพร้อมกับแต่งนิยามนี้ขึ้นมา เราอาจจะนำนิยามความรักนิยามนั้นมาใช้ได้เป็นอย่างดีในคราวหลัง
 
ความรัก
สุดท้ายจำกัดความของความรักที่ที่จริงนั้น คงไม่มีรูปแบบหรือเป็นนิยามที่สมบูรณ์ ก็เพราะว่านิยามของความรักจำนวนมากมักจะเกิดจากความคิดพร้อมทั้งข้อคิดเห็นของแต่ละบุคคลที่มีความรู้สึก นึกคิดต่อความรักภายในรูปแบบของตนเอง 
 

ที่มา : http://women.thaiza.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81/