การคุมและการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของเด็กวัยรุ่น ที่นับวันจะดูยากยิ่งขึ้น

ยิ่งนับวันสภาวการณ์ของวัยรุ่นส่วนใหญ่ ดูเหมือนจะไม่อาจจะควบคุมได้เท่าไหร่นัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนของการเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าลดน้อยถอยลงไปเพียงเล็กน้อย แต่ว่าอย่างน้อยปัญหานี้ก็มีลดน้อยถอยลงไปมั่ง ถึงแม้ว่าจะน้อยนิดแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่อาจคุมได้เลย

 
หากความรักเป็นสิ่งที่ดีงาม ความคะนองคงไม่จัดว่าดีงามเป็นแน่ เนื่องจากความรักของกลุ่มวัยรุ่น เป็นความรักที่ร้อนแรง พร้อมทั้งคึกเกินที่จะยับยั้งใจ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการสนับสนุนการป้องกัน การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แต่แล้วสิ่งมากมาย กลุ่มนี้ก็ยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายในเมื่อกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ ยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันน้อยมาก ถึงแม้ว่าจะมีคำแนะนำออกมาให้ทำตามหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งมีการนำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อวัยรุ่นได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ผลสุดท้ายคำเสนอแนะและข้อปฏิบัติเหล่านี้ ก็ไม่ได้ช่วยทำให้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรภายในปัจจุบันลดน้อยถอยลง ถึงแม้ผู้ปกครองจะคอยให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนกระทั่งมีการเปิดใจยอมรับสักเพียงใด แต่กลุ่มวัยรุ่นก็ยังคงให้ความหมายไปกับการป้องกันการตั้งครรภ์น้อยมาก วัตถุปัจจัยหลากหลายปัจจัยกลายเป็นปัญหาที่ไม่อาจจะแก้ไขได้ทันท่วงที ทำเอาผู้ปกครองต้องลด ละ เลิกที่จะพยายามห้ามปราม
 
การตั้งครรภ์
การให้ความรู้ความเข้าใจ ย่อมเป็นทางแก้ที่ดีเสมอ พร้อมทั้งถ้ายิ่งห้ามปรามมากเท่าไหร่ กลุ่มวัยรุ่นการตั้งครรภ์ก็จะยิ่งตะเหลิดไปไกลมากเท่านั้น แทนที่จะอาจควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดได้มั่ง กลับจะเป็นเหตุให้พวกเขายิ่งออกห่างพร้อมทั้งไม่อาจจะที่จะดูแลหรือว่าควบคุมได้เลย พร้อมทั้งนี่ก็คือปัญหาอย่างหนักหน่วง ที่ทางผู้ปกครองเองก็คงจะหมดหนทาง เพราะเช่นนั้น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จึงคือปัญหาที่ยากจะแก้ปัญหา ตลอดจนกระทั่งไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดหรือทันท่วงที