การควบคุมสติทางด้านความรัก คือสิ่งที่ยุ่งยากแต่อาจทำได้

ข้อเท็จจริงที่ว่าหากคนขาดสติเมื่อไร ความรักที่มีอยู่ก็ไม่อาจจะหยุดยั้งเราได้ หรือกระทั่งสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่อาจจะขัดแย้งให้มนุษย์เรามีสติได้อีกเหมือนกัน เปรียบเสมือนความรักที่ไม่มีขีดจำกัด ก่อให้เกิดโทษพร้อมทั้งสิ่งที่เลวร้ายอุบัติขึ้น เนื่องจากมนุษย์เราไม่มีสตินั่นเอง

 
ถึงแม้ความรัก คือสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือไม่นั้น ไม่มีใครอาจให้คำตอบได้อย่างชัดเจน เพราะความรัก คือสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นได้โดยที่มนุษย์เราทุกคนอาจจะไม่รู้ตัว แต่ด้วยความที่คนเรามีสติ รู้ความดีชั่ว ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดการพิจารณา และแยกแยะให้สิ่งต่าง ๆ ที่มีขึ้นกับตนเองได้ ซึ่งบางทีสำหรับความรักแล้ว มนุษย์คงใช้สติกลั่นกรองไม่ได้ และถึงขั้นไม่มีสติไปในที่สุด เนื่องจากความรักที่ตนเองมีอยู่นั้น เป็นสิ่งที่กำหนดจิตใจทั้งหมด รวมถึงสติของมนุษย์เราที่ถูกสั่งการ เพราะความรักของแต่ละคนย่อมต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่คนเรานั้น สามารถทำการแสวงหาได้นั่นคือความจริงใจที่มีให้ต่อกันเป็นหลัก ซึ่งความจริงใจกลุ่มนี้ไม่ได้หมายความว่าว่า จะต้องเป็นความรักของคนหนุ่มสาว
 
ความรัก
อย่างไรก็ตาม การสร้างความรัก ด้วยการเริ่มจากการให้ความจริงใจแก่กัน นั่นคือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดอย่างไม่มีขอบเขต เพราะเรามิได้หมายว่าเราจะเลือกรักใคร พร้อมทั้งให้ความบริสุทธิ์ใจแก่คนนั้นเพียงลำพังเสียเมื่อไหร่ แต่ความจริงใจที่ว่านี้ มนุษย์เราทุกคนอาจจะเริ่มต้นและมอบให้กันได้ โดยใช้ความจริงใจเป็นสื่อสัมพันธุ์ที่ดีในระยะเวลาต่อมา และก่อกำเนิดเป็นความรักภายในแต่ละแบบนั่นเอง