การกำหนดกะเกณฑ์ความรักมิใช่เรื่องผิด ถ้ากำหนดขึ้นตามนิยามความรักใคร่

เราจะเห็นได้ว่า ภายในส่วนของนิยามความรักจำนวนมาก มักจะกล่าวถึงต้องการ ความเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างสูง ยิ่งเป็นผู้ที่ไม่ชอบกันผิดหวังด้วยละก็ ยิ่งจะต้องดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดี เพราะความรัก อาจจะส่งผลร้ายต่อตัวคุณเองได้ เมื่อเกิดความหมดหวังเสียใจเกิดขึ้น

 
ความรัก
ถ้าทุกอย่าง เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องคาดเดาอะไร เนื่องจากนิยามความรักภายในแบบครอบครัว เป็นสิ่งที่มีความสวยงาม เป็นความรักที่อาจมอบให้ซึ่งกันและกันได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนิยามความรัก เป็นสิ่งที่รับรู้พร้อมทั้งเข้าใจ ของทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะว่าความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจะสัมผัส พร้อมกับเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบเพื่อน ความรักภายในรูปแบบแฟน หรือแม้กระทั่งความรักภายในแบบครอบครัว เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ และมีความสวยงามมากเช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ เลยก็เป็นได้ ความรักในรูปแบบครอบครัว ซึ่งเป็นความรักแท้พร้อมทั้งบริสุทธิ์ที่สามารถหาได้โดยตรง พร้อมกับเป็นสิ่งที่ครอบครัวมอบให้ได้อย่างถ่องแท้ ซึ่งความรักในแบบครอบครัวนี้จะไม่มีข้อกำหนดใด ๆ เลย และสามารถที่มอบความรักให้แก่กันได้ง่าย ๆ แต่หากเป็นครอบครัวที่มีปัญหา คงดูยากหน่อย ในการมอบความรักให้กันและกัน จนทำให้กลับเป็นปัญหาทางด้านสังคมก็เป็นได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นความรักที่มีการแยกแยะกันได้
 
การระบุกะเกณฑ์ รูปแบบความรักให้กับตัวเอง เปรียบเสมือนเป็นการกักขัง  โดยเฉพาะการสร้างนิยามความรักภายในรูปแบบแฟน ซึ่งผู้คนส่วนมากมักจะหาความรักภายในรูปแบบนี้กันเป็นที่สุด เนื่องจากเป็นความรักที่มีความงาม แต่ก็ต้องขึ้นกับตัวคุณเป็นหลัก เพราะด้วยความรักในรูปแบบนี้ นิยามความรักคงจะมีสมหวัง ผิดหวัง ตัวคุณเองก็ควรที่จะต้องทำใจไว้บ้างจะดี ยิ่งถ้าผิดหวังมาก ก็คงจะทำให้ตัวท่านเองคิดสั้นได้เช่นเดียวกัน