กรรมวิธีคุมกำเนิด โดยใช้ถุงยาง

แม้ว่าจะมีการรณรงค์พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดในปัจจุบัน แต่สำหรับวัยรุ่นส่วนมากหรือกระทั่งบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป กลับไม่ค่อยให้ความหมายเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดเสียเท่าใดนัก คงจะเป็นเพราะว่า การคุมกำเนิดโดยใช้ถุงยาง เป็นสิ่งที่ดูยากเย็นสำหรับบางท่าน ทั้งการเลือกซื้อ ทั้งด้านความรู้สึก ตลอดจนกระทั่งความเอาใจใส่และเน้นย้ำที่จะนำถุงยางอนามัยมาใช้งาน
 
ด้วยเหตุวิธีการคุมกำเนิดนี้จึงทำให้เราทุกคนสามารถมองเห็นปัญหาที่เด่นชัดได้ว่า หลัก ๆ ของการที่ผู้คนจำนวนมากให้ความปฏิเสธ และไม่ให้ความใส่ใจไปกับการเลือกใช้ถุงยางอนามัย เป็นเพราะความเข้าใจพร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนความคิด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากเลือกที่จะปฏิเสธการใช้ถุงยางอนามัยไปโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นจำนวนมาก กลับไม่เคยมองเห็นความสำคัญของถุงยางอนามัย และไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย ก็กลับเลือกที่จะละเลยไปในที่สุด จนทำให้วิธีการคุมกำเนิดโดยการเลือกใช้ถุงยางอนามัยนั้น เป็นวิธีที่อาจจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น้อยที่สุด และมิใช่เพียงแค่ถุงยางอนามัย จะเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถคุมกำเนิดอย่างเห็นผลลัพธ์ได้เพียงแค่นั้น แต่ความสำคัญของถุงยางอนามัย ยังคงถูกโยงใยไปในส่วนของความปลอดภัยในการมีการร่วมเพศเช่นกัน แต่ท้ายที่สุดแล้วนั้น ถุงยางก็มักจะถูกมองข้ามจากผู้ที่ใช้งานเสียส่วนใหญ่อยู่ดี
 
ในส่วนนี้นับได้ว่าเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่อาจที่จะแก้ไขได้แบบเจาะจง เพราะจิตสำนึกของผู้ที่ทำการเลือกใช้ถุงยาง จะเป็นจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดการรณรงค์และวิธีการคุมกำเนิดที่ประสบความสำเร็จ หากผู้คนจำนวนมากละเลยและไม่ให้ความสำคัญเช่นนี้ ก็ยากนักที่จะประสบผลสำเร็จแบบโดยรวมค่ะ